stomatologia si fluorul
Stomatologie internationala

Fluorul în stomatologie

Fluorizarea suplimentară a apei aduce beneficii sanatatii, observa medicii stomatologi din SUA, acolo unde fluorizarea apei se supune unor cerințe legale